Normirani ali dejanski stroški?

2023-02-16T19:24:28+00:00February 16th, 2023|Categories: e3plus|

Ne veste, ali bi v naslednjem letu plačevali davek po normiranih ali po dejanskih stroških? Ne veste, ali bi v naslednjem letu plačevali davek po normiranih ali po dejanskih stroških? Normirani s.p. plača fiksni davek. To je dokončni davek, ki ne ruši njegove dohodnine, medtem ko se dobiček od s.p. všteva v informativni obračun dohodnine. Samozaposleni [...]