Poplave - koristne informacije

Doniranje sredstev: sredstva nakažite humanitarnim organizacijam saj je v tem primeru donacija oproščena dohodnine. Zbiranje pomoči prek humanitarnih organizacij | GOV.SI

Uničenje poslovnega arhiva: preberite članek Novica | Arhiv RS: Navodila za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom ob poplavah (gzs.si). V kolikor je prišlo do uničenja arhiva, to nazorno poslikajte in o tem obvestite FURS preko edavkov, kot lasten dokument.

Delovna zakonodaja omogoča naslednje ukrepe kot odziv na naravne nesreče:

  • VIŠJA SILA: odsotnost, plačilo 50%, vendar ne manj kot 70% minimalne plače,
  • ČAKANJE NA DELO DOMA: plačilo 80% zadnjih 3 mesecev pred odsotnostjo,
  • ODSOTNOST Z DELA ZARADI OSEBNIH OKOLIŠČIN: 100% plačana odsotnost skupaj največ 7 delovnih dni v letu,
  • IZRABA LETNEGA DOPUSTA: 100% nadomestilo delodajalca,
  • NEPLAČAN DOPUST: plačilo vseh prispevkov za socialno varnost.


Ukrepi se bodo lahko koristili od vključno 4.8.2023 dalje. Vlada je sprejela novelo zakona o pomoči delodajalcem, čakamo še na sprejetje državnega zbora. Predvideva se subvencioniranje plač višje sile, čakanja na delo, nezmožnost prihoda na delo, pomoč pri plačilu prispevkov za socialno varnost za s.p.- je, ki ne morejo opravljati dejavnosti…

Zgoraj omenjeni odstotki za nadomestila veljajo po trenutni delovni zakonodaji, po noveli bodo odstotki lahko višji.

Spremljajte obvestila vlade RS. Začasni ukrepi FURS-a za pomoč davčnim zavezancem:

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje posledic poplav. Ukrepi veljajo mesec dni in so namenjeni zavarovanju položaja strank v upravnih zadevah.


Ukrepi vključujejo:
- Odprava krajevne pristojnosti za sprejem vlog.
- Elektronsko vlaganje vlog brez kvalificiranega elektronskega podpisa.
- Podaljšanje procesnih rokov za sedem dni.
- Možnost podaljšanja rokov za izpolnitev materialnih obveznosti in izdajo odločb.

Dodatne možnosti za zavezance:
- Predlaganje obračunov po izteku predpisanega roka.
- Vložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka.
- Možnost ugodnejšega odplačevanja davkov za fizične osebe in poslovne subjekte.
- V izjemnih primerih možnost delnega ali celotnega odpisa davka za fizične osebe.

Za več informacij se zavezanci lahko obrnejo na klicni center FURS.:
- za fizične osebe: 08 200 1001, za poslovne subjekte: 08 200 1003

Novela zakona:
- Omogoča večje predplačilo za hitrejšo sanacijo in višje subvencioniranje nadomestila plače.
- Zajema odpravo posledic v kmetijstvu ter je retroaktivna od 1. januarja 2023.
- Prostovoljci bodo za pomoč prizadetim območjem financirani sedem dni izrednega dopusta.
- 14.08.2023 bo dela prost dan solidarnosti za podporo prizadetim krajem.


Povezave:
Pomoč podjetij podjetjem: Gospodarska zbornica Slovenije | Gospodarska zbornica Slovenije |
Podjetja nudijo pomoč prizadetim v poplavah (gzs.si)
Prijava škode: Gospodarska zbornica Slovenije | Gospodarska zbornica Slovenije | Slovensko
zavarovalno združenje: Nasvet zavarovancem ob poplavah, ki so prizadele Slovenijo (gzs.si)
Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi julijskih neurij: Novica | MGTŠ: Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi julijskih neurij (gzs.si)

Opozorila:
V vremenski ujmi je nastala zelo velika škoda. Policija naproša vse občane k izvedbi t.i. samozaščitnih ukrepov, predvsem na zavarovanje vrednejših predmetov. Saj veste prilika dela tatu. Naprošajo vse, ki boste zaznali kakršnekoli posebnosti (sumljive osebe, sumljiva vozila,…) ali imate koristne informacije, ki bi pripomogle k ugotovitvi storilcev protipravnih dejanj, da to nemudoma sporočite na telefonsko številko 113.

 

PIŠITE NAM

Pokličemo vas

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Vaše osebne podatke obdelujemo na pravni podlagi zakonitega interesa za namene priprave odgovora na vaša vprašanja.

Več o politiki varstva podatkov
POGOVORITE SE Z NAMI

Ni nas strah izziva


Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur, SLOVENIJA