Evidenca o izrabi delovnega časa

Od 20.11.2023 dalje velja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela. in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki bo začel veljati 20. 11. 2023.
Glavne spremembe se nanašajo na evidenco o izrabi delovnega časa, kjer je potrebno od 20.11.2023 dalje vpisovati dodatnih 5 vrst podatkov. Gre za natančnejše spremljanje ur, nadur, odmorov, in drugih posebnih pogojev dela.

Pomembno je opozoriti, da se bo beležilo zgolj dejstvo in obseg izrabe odmora, ne pa tudi natančen čas. Dodatno pa zakon uvaja obveznost obveščanja delavcev o izrabi delovnega časa najkasneje na dan izplačila plač za pretekli mesec. Možnost neposrednega elektronskega dostopa do evidence.
Za več informacij nas lahko kontaktirate.


Spremembe ZDR: 16.11. so začele veljati spremembe ZDR-1:

 • Subsidiarna odgovornost v gradbeništvu-
 • Pet dni neplačanega oskrbovalskega dopusta v koledarskem letu.
 • Predvidljivi delovni pogoji ali zahteva po boljši zaposlitvi.
 • V postopkih pred odpovedjo po novem možen zagovor delavca.
 • Krajši rok v primeru vnovičnih kršitev delavca.
 • Boljše varstvo sindikalnih zaupnikov in ustanovitev posebnega sklada.
 • Agencijsko delo: višje nadomestilo in boljša obveščenost delavca.
 • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in zaščita delavcev, ki izkoristijo to možnost.
 • Dodatni plačan dopust in možnost skrajšanega delovnega časa za žrtve nasilja.
 • V pogodbah o zaposlitvi tudi podrobnejše informacije o plačilu,  spremembe pri poskusnem delu.
 • Daljše obdobje za prenos dopusta v primeru odsotnosti zaradi bolezni, porodniškega dopusta.
 • Posebno varstvo delavcev, ki so ob poteku odpovednega roka odsotni z dela zaradi bolezni ali poškodbe.
 • Nekaj sprememb tudi pri napotenih delavcih v tujino.
 • Predvidene tudi nove globe za kršitelje.
 • Pravico do odklopa bo treba urediti v enem letu.
   

PIŠITE NAM

Pokličemo vas

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Vaše osebne podatke obdelujemo na pravni podlagi zakonitega interesa za namene priprave odgovora na vaša vprašanja.

Več o politiki varstva podatkov
POGOVORITE SE Z NAMI

Ni nas strah izziva


Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur, SLOVENIJA