Družbeno odgovoren delodajalec

Že poznate certifikat Družbeno odgovoren delodajalec? Z njim želijo partnerji projekta Ekvilib Inštitut, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalec Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije celovito izboljšati družbeno odgovorno upravljanje slovenskih podjetij in organizacij v odnosu do zaposlenih. Namenjen je vsem podjetjem in organizacijam, ki imajo vsaj 5 zaposlenih, temelji pa na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000.

Za pristop k certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec smo se odločili tudi v podjetju e3plus. Verjamemo namreč, da smo dober delodajalec, odgovorno ravnamo s sodelavci, skrbimo za zdravo in prijetno urejeno delovno okolje, dobre odnose, pomembno se nam zdi ravnovesje med službenim in zasebnim življenjem. S certifikatom bomo imeli še uradno dokazilo, da smo resnično odgovorno podjetje. Nadejamo se tudi, da nam bo to pomagalo tudi pri pridobivanju naročnikov in novih kadrov. Tako kot ljudem danes ni vseeno, kaj pojedo in s kakšnimi ljudmi se družijo, jim je pomembno, s kom poslovno sodelujejo. Pomembno se nam zdi, da ljudje vedo, kaj lahko pričakujejo od svojega poslovnega partnerja ter kakšne standarde in vrednote ima.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec se osredotoča na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. »Podjetje oz. organizacija s pristopom k pridobitvi certifikata izkaže svojo družbeno odgovornost in skrb do vseh zaposlenih. Zavzeti, motivirani in zadovoljni zaposleni so gonilo razvoja v podjetjih oz. organizacijah. S tem se podjetja oz. organizacije izognejo fluktuaciji delovne sile in podaljšujejo delovno aktivnost zaposlenih. Skozi strategijo družbene odgovornosti podjetje gradi tudi na svoji zaposlovalčevi znamki (angl. employer branding). Ta je pomemben dejavnik konkurenčnosti na trgu delovne sile. Taka strategija, poleg pozitivnih vplivov na družbo in okolje, prinaša tudi krepitev dobičkonosnosti in konkurenčnosti podjetja oz. organizacije,« izpostavlja Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta.

Gre tako za edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smislu. Partnerji projekta so namreč skupaj oblikovali metodologijo podeljevanja certifikata, ki zajema analizo trenutnega stanja v podjetju oz. organizaciji, izbor relevantnih ukrepov na podlagi delavnice z referenčno skupino ter pripravo načrta njihove implementacije. V vsakem podjetju nato sledi spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov. Poleg tega pa bo za prvih 200 prijaviteljev, ki se bodo za certificiranje prijavili do septembra 2022, certifikat brezplačen.

 

PIŠITE NAM

Pokličemo vas

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Vaše osebne podatke obdelujemo na pravni podlagi zakonitega interesa za namene priprave odgovora na vaša vprašanja.

Več o politiki varstva podatkov
POGOVORITE SE Z NAMI

Ni nas strah izziva


Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur, SLOVENIJA