Ne veste, ali bi v naslednjem letu plačevali davek po normiranih ali po dejanskih stroških?

Ne veste, ali bi v naslednjem letu plačevali davek po normiranih ali po dejanskih stroških? Normirani s.p. plača fiksni davek. To je dokončni davek, ki ne ruši njegove dohodnine, medtem ko se dobiček od s.p. všteva v informativni obračun dohodnine.

  • Samozaposleni normiranci z zaslužkom do 50.000 evrov prihodkov plačajo 4 % davka od izdanih računov, za zneske od 50.000 do 100.000 12 % davka, nad zneskom 100.000 pa 20 % davka.
  • Popoldanci normiranci do zneska 12.500 plačajo 4 %, od 12.500 do 50.000 12 %, nad 50.000 pa 20 %.
  • Samostojni podjetniki po dejanskih stroških plačajo davek od vsakega zasluženega evra glede na dohodninsko lestvico. Lahko je manj, lahko več v primerjavi z normiranim s.p.

Poleg dejanskih stroškov storitev in materiala, se lahko upošteva tudi amortizacija, potni stroški, plačilo prispevkov za sp … Koristite lahko tudi olajšave pri odmeri dohodnine (po Zdoh-2). Olajšave so: splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, investicijska olajšava, olajšava za raziskave in razvoj, olajšava za novozaposlene pod določenimi pogoji, olajšava za dijake na praksi, olajšava za invalida, donacija …

Normirani sp plača fiksni davek. To je dokončni davek, ki ne ruši njegove dohodnine, medtem ko s.p. po dejanskih stroških plača davek od vsakega zasluženega evra glede na dohodninsko lestvico. Lahko je manj, lahko več v primerjavi z normiranim sp, vendar se njegov dobiček všteva v informativni obračun dohodnine.

Obe odločitvi sta v redu. Najboljše pa je, da izberete pravo in da veste zakaj ste se tako odločili. Lahko vam pomagamo pri odločitvi.

Kakorkoli, svojo odločitev morate sporočiti najkasneje do oddaje napovedi za odmero davka od dohodka iz dejavnosti.