V začetku oktobra, 7. in 8. 10. 2021, smo se izvajalci računovodskih storitev ponovno zbrali v Kongresnem centru Thermana Laško na 23. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev 2021. Kar 290 udeležencev osrednjega letnega dogodka v organizaciji GZS – Zbornice računovodskih servisov, ki je letos potekal pod sloganom Skupaj ustvarjamo prakso brez ovir, se je seznanilo z najaktualnejšimi temami s področij, ki neposredno vplivajo na opravljanje naše dejavnosti. Organizatorji so o trenutnih razmerah v naši panogi zapisali: “Spremembe in ovire so stalnica naše dejavnosti. Zadnji dve leti je epidemija COVID-19 dodatno preizkušala naše sposobnosti za prilagodljivost. Storitve računovodstva so nujne za učinkovito delovanje in poslovanje vsakega pravnega subjekta, saj dobro vodena računovodska funkcija zagotavlja pravočasne, točne in ustrezne informacije za odločanje. Uporabniki naših storitev že kar nekaj časa od nas ne pričakujejo samo »knjiženja« in računovodskega spremljanja njihovega poslovanja, ampak potrebujejo našo vsebinsko podporo na področju strateškega razmišljanja ter postavitvi ciljev razvoja podjetja. Glavno razvojno usmeritev sedaj in v prihodnjih letih predstavlja digitalizacija poslovanja, ki na eni strani predstavlja priložnost za naše stranke in za vse nas, na drugi strani pa od nas zahteva nadgradnjo na področju znanja in storitev, ki jih ponujamo.”

Na fotografiji: Erika Kostanjšek, vodja računovodskega servisa e3plus, med moderiranjem kongresa.