Aprila letos je bila Erika Kostanjšek, vodja računovodskega servisa e3plus, izvoljena v Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov. Mandat izvoljenega Upravnega odbora, ki šteje 10 članov, bo trajal štiri leta, do leta 2023.

Zbornica računovodskih servisov združuje več kot 500 družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov ter so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 razvrščeni pod šifro delavnosti 69.200. S svojim delovanjem skrbi za ugled računovodske dejavnosti in zastopa ter ščiti interese svojih članov, tako na strokovnem kot tudi na poslovnem področju.