Certifikat družbeno odgovoren delodajalec (DOD) temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Namen in cilj standarda sta izboljšanje upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji, s poudarkom na odnosu do sodelavcev ter na transparentnosti podjetij.

Certifikat družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat v Sloveniji podeljuje Inštitut Ekvilib s projektnimi partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije.

Ta ponuja nabor ukrepov, ki delodajalcem dajejo možnosti za izboljšanje na področjih:

  • usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih,
  • varnosti in zdravja na delovnem mestu,
  • medgeneracijskega sodelovanja,
  • etičnega vodenja in
  • nediskriminacije na delovnem mestu.

Podjetjem omogočajo boljše delovne pogoje in pomagajo vzpostaviti bolj privlačno delovno okolje.

»V računovodskem servisu e3plus smo se odločili za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, saj se zavedamo da ljudem ni pomembno samo kaj jedo in s kom se družijo, ampak tudi s kom poslujejo,« je o odločitvi za pridobitev certifikata povedala Erika Kostanjšek, vodja e3plus.

Katere cilje nam certifikat zastavlja?

Certifikat nas vodi na pot delovanja na področju trajnostnega razvoja in krepitve družbeno odgovornega upravljanja podjetja. Prav tako nas usmerja k izboljšanju delovnih pogojev tako, da vzpostavljamo fleksibilne oblike organiziranosti dela, kar prispeva k boljši organizacijski klimi in delovni kulturi.

Postopek pridobitve certifikata

Postopek je revizorski in svetovalno-analitični, kar pomeni, da ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih.
Skozi postopek pridobitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec bomo v našem podjetju določili in uresničili cilje ter ukrepe pod vodstvom zunanjega revizorja. Po analizi dejanskega stanja v našem podjetju se bomo odločili za načrt vpeljave ukrepov. Analizirali bomo vrzeli v podjetju na izbranih področjih in poskrbeli za to, da jih bomo zapolnili tako, da bomo lahko zagotavljali najboljše pogoje za naše sodelavce in stranke. Predvidoma bomo certifikat pridobili še letos.

Preberite tudi članek V času covida še večje potrebe po deljenju znanja v časniku Delo.